Fiola4you

fiolin, bratsj, klassisk musikk, begravelsesmusikk, festmusikk, events, musikkinnslag, solist, Vibeke Horsberg

Honorar og satser

  • Lønn og honorarer avtales med den enkelte oppdragsgiver
  • Reise- og diettutgifter etter Statens reiseregulativ