Fiola4you

fiolin, bratsj, klassisk musikk, begravelsesmusikk, festmusikk, events, musikkinnslag, solist, Vibeke Horsberg

Archive for August 2014

Fiola4you

Vibeke Søe Horsberg, født 16.11.1963. Født i Alta, oppvokst på Gjøvik, nå bosatt på Fåberg i Lillehammer kommune Aktiv, allsidig og intuitiv musiker på fiolin og bratsj Klassisk skolert på fiolin Spiller mange musikk-genre Har stort nettverk av musikere og kunstnere Øvrige interesser: miljøvern, friluftsliv, soppsanking, kulturliv, religioner, økologi