Fiola4you

fiolin, bratsj, klassisk musikk, begravelsesmusikk, festmusikk, events, musikkinnslag, solist, Vibeke Horsberg

vibeke

  • Vibeke Søe Horsberg, født 16.11.1963. Født i Alta, oppvokst på Gjøvik, nå bosatt på Fåberg i Lillehammer kommune
  • Aktiv, allsidig og intuitiv musiker på fiolin og bratsj
  • Klassisk skolert på fiolin
  • Spiller mange musikk-genre
  • Har stort nettverk av musikere og kunstnere
  • Øvrige interesser: miljøvern, friluftsliv, soppsanking, kulturliv, religioner, økologi